Prikaz vseh 17 rezultatov

Nosilci za kolesa BUZZ RACK  

Ponujamo vrhunske nosilce za kolesa. Nosilci so primerljivi oz. so v rangu nekaterih znanih znamk kot so Thule, Menabo, Strada… Vsi nosilci so izdelani iz jekla. Nosilce večinoma varijo roboti in jih tudi prašno lakirajo za njegovo daljšo življenjsko dobo.
Z letošnjim letom imajo nosilci tudi novo podobo luči. Vsako leto nam podjetje prinaša nove izdelke.
Za vse nosilce je garancija 2 leti.

Ni na zalogi
449,16 
-7%
451,34 

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 1

289,00 

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 2

347,45 
-5%

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 3

385,67 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 4

499,45 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzz pilot

204,96 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzzwing 2

268,40 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

BUZZ Quattro

390,03 
-10%

Nosilci za kolesa

BUZZRacer 4

410,45 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzzwing 4

414,80 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

E-hornet 3

437,76 

Nosilci za kolesa

E-scorpion 1

340,00 
-6%

Nosilci za kolesa

Spark 2

315,45 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Spark 3

354,99 
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Thule UpRide 599

Nosilci za kolesa

Yakima HighRoad

141,45