Prikaz vseh 11 rezultatov

Nosilci za kolesa BUZZ RACK  

Ponujamo vrhunske nosilce za kolesa. Nosilci so primerljivi oz. so v rangu nekaterih znanih znamk kot so Thule, Menabo, Strada… Vsi nosilci so izdelani iz jekla. Nosilce večinoma varijo roboti. Nosilce tudi prašno lakirajo za njegovo daljšo življenjsko dobo.
Z letošnjim letom imajo nosilci tudi novo podobo luči. Vsako leto nam podjetje prinaša nove izdelke.
Predvidoma avgusta pričakujemo novo pošiljko nosilcev Eazzy 4. 

Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzz pilot

204.96

Nosilci za kolesa

Buzzwing 2

268.40

Nosilci za kolesa

Buzzwing 4

414.80

Nosilci za kolesa

Eazzy 1-NOVO!!!

244.00
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Eazzy 2- NOVO!!!

Nosilci za kolesa

Eazzy 3- NOVO!!!

Ocenjeno 5.00 od 5
341.60
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Eazzy 4- NOVO!!!

Ocenjeno 5.00 od 5
414.80
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Quattro

390.03
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Scorpion 2

389.91

Nosilci za kolesa

Spark 2

335.50
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Spark 3

354.99