Prikaz vseh 11 rezultatov

Nosilci za kolesa BUZZ RACK  

Ponujamo vrhunske nosilce za kolesa. Nosilci so primerljivi oz. so v rangu nekaterih znanih znamk kot so Thule, Menabo, Strada… Vsi nosilci so izdelani iz jekla. Nosilce večinoma varijo roboti. Nosilce tudi prašno lakirajo za njegovo daljšo življenjsko dobo.
Z letošnjim letom imajo nosilci tudi novo podobo luči. Vsako leto nam podjetje prinaša nove izdelke.
Predvidoma 5.6 pričakujemo nove nosilce Eazzy 1/3/4. 

Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzz pilot

204.96

Nosilci za kolesa

Buzzwing 2

268.40

Nosilci za kolesa

Buzzwing 4

414.80

Nosilci za kolesa

Eazzy 1-NOVO!!!

244.00
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Eazzy 2- NOVO!!!

Nosilci za kolesa

Eazzy 3- NOVO!!!

341.60

Nosilci za kolesa

Eazzy 4- NOVO!!!

414.80
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Quattro

390.03
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Scorpion 2

389.91

Nosilci za kolesa

Spark 2

335.50
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Spark 3

354.99