Prikaz vseh 17 rezultatov

Nosilci za kolesa BUZZ RACK  

Ponujamo vrhunske nosilce za kolesa. Nosilci so primerljivi oz. so v rangu nekaterih znanih znamk kot so Thule, Menabo, Strada… Vsi nosilci so izdelani iz jekla. Nosilce večinoma varijo roboti in jih tudi prašno lakirajo za njegovo daljšo življenjsko dobo.
Z letošnjim letom imajo nosilci tudi novo podobo luči. Vsako leto nam podjetje prinaša nove izdelke.
NOSILCI ZA KOLESA BODO PONOVNO NA VOLJO V JANUARJU!

Nosilci za kolesa

BUZZ E-scorpion 2

427.00

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 1

244.00

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 2

340.00

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 3

Ocenjeno 5.00 od 5
341.60

Nosilci za kolesa

BUZZ Eazzy 4

Ocenjeno 5.00 od 5
414.80
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzz pilot

204.96
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

BUZZ Quattro

390.03

Nosilci za kolesa

BUZZRacer 4

Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Buzzwing 4

414.80

Nosilci za kolesa

E-hornet 3

Nosilci za kolesa

E-scorpion 1

340.00
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Spark 2

335.50
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Spark 3

354.99
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Yakima Foldclick 2

570.00
Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Yakima Foldclick 3

Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Yakima JustClick 2

Ni na zalogi

Nosilci za kolesa

Yakima JustClick 3